Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Częstochowie

      Możliwość komentowania Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Częstochowie została wyłączona

 

Najwyższą władzą w KSM jest Krajowa Rada, stąd w dniach  23-25 lutego członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM DS wzięli udział w Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych KSM, która odbyła się w Częstochowie. Wydarzenie to było nad wyraz ważne gdyż było połączone z Ogólnopolskim Zlotem KSMu oraz wyborami do Prezydium Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. KSM Diecezji Sandomierskiej był reprezentowany przez trzyosobową delegację w składzie:

Asystent Diecezjalny: Ks. Damian Zieliński
Sekretarz: Damian Warchoł
Członek zwyczajny: Natalia Łukawska.

Całe wydarzenie rozpoczęło się najpiękniej jak się tylko dało- nieszporami oraz adoracją Najświętszego Sakramentu. Podczas czuwania razem z bł. Karoliną i św. Stanisławem Kostką, powierzono całe ogólnopolskie spotkanie.

Po zakończonej adoracji rozpoczęto obrady. Pierwszym punktem programu było wprowadzenie sztandaru oraz wspólne odśpiewanie hymnu.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Prezydium- Ilona Trojnar, która wszystkich przywitała przybyłe delegacje i podziękowała za przybycie. Następnie, Prezydium Krajowej Rady przedstawiło sprawozdania finansowe. W sprawozdaniu merytorycznym podsumowano również wszystkie inicjatywy, które podczas dwuletniej kadencji miały miejsce m.in. projekty, wydarzenia ogólnopolskie, ale także obozy i szkolenia organizowane na szczeblu ogólnopolskim. Głos zabrała Teresa Moskal- Prezes „Fundacji dla Młodzieży”, która również przedstawiła, w jaki sposób przebiegała praca w fundacji. Zachęcała do przekazania 1% podatku na rzecz KSM.  Po niej głos zabrał Ks. Tomasz Gap- Dyrektor wydawnictwa „Gotów”, który również przedstawił wszystkie nadchodzące i bieżące inicjatywy. Po burzliwych obradach nastąpił czas na integrację.

Kolejny dzień rozpoczął się jutrznią. Po niej głos zabrał Asystent Generalny Ksiądz Andrzej Lubowicki, który prosił wszystkich zgromadzonych o przemyślane wybory.

Następnie, odbyły się głosowania Krajowej Rady dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Prezydium Krajowej Rady KSM oraz działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej KSM XII kadencji. Po udzieleniu absolutorium, kandydaci do Prezydium Krajowej Rady oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawili swoje refleksje oraz plany dotyczące funkcjonowania KSM-u na szczeblu ogólnopolskim, jak i diecezjalnym. Gdy prezentacje dobiegły końca, można było przystąpić do procedury wyborczej. Krajowa Rada KSM składająca się z prezesów zarządów diecezjalnych i członków delegatów wybrała prezydium XIII kadencji w składzie:

Przewodniczący Patryk Czech (Diecezja Rzeszowska)
Z-ca Przewodniczącego Łukasz Fenisz (Archidiecezja Katowicka)
Z-ca Przewodniczącego Mateusz Stefaniuk (Diecezja Drohiczyńska)
Sekretarz Aleksandra Samula (Diecezja Pelplińska)
Skarbnik Piotr Antczak (Archidiecezja Poznańska)

Krajową Komisję Rewizyjną tworzą:
Przewodniczący:Paweł Kurasz (Archidiecezja Przemyska)
Z-ca przewodniczącego: Mateusz Kuźniar (Archidiecezja Przemyska)
Sekretarz: Łukasz Tupaj  (Archidiecezja Wrocławska)

W dalszej części obrad zostały podsumowane m.in.: Rajd dla Życia,  Debaty Walentynkowe, Miasteczko Modlitewne, projekt „Młodzi dla środowiska” Nie mogło również zabraknąć kwestii miesięcznika ,,Wzrastanie”, ogólnopolskich rekolekcji kapłańskich dla asystentów parafialnych i diecezjalnych KSM..

Po zakończonych obradach wszyscy uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji Zarządów udali się na Jasną Górę, gdzie spotkali się z przedstawicielami kół oraz oddziałów KSM z całej Polski.  Miał  tam również miejsce projekcja filmu „Tożsamość”, która przedstawiała historię Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Następnie o godz. 21 zawierzyliśmy całe nasze Stowarzyszenie Matce Bożej oraz wykazaliśmy gotowość do dalszej pracy.

 

Ostatni dzień obrad rozpoczął się Mszą Świętą pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego. W swoim słowie podkreślił: „Schodzimy z góry, by tworzyć nową armię Pana. Ten event, zjazd był potrzebny, ale nie po to, byśmy się tutaj zatrzymali, a by był to początek nowego, by wszystko się zaczęło”. Dodał również: „To jest rok KSM! Czas budzenia ludzi dla Jezusa, dla Zmartwychwstania”.

Natalia Łukawska
Członek Zarządu KSM DS