Pielgrzymka do Św. Stanisława Kostki

      Możliwość komentowania Pielgrzymka do Św. Stanisława Kostki została wyłączona

W dniu 15 września delegacja z Zarządu Diecezjalnego na czele z Asystentem Diecezjalnym – Ks. Damianem Zielińskim uczestniczyła w 36 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Rostkowa.Towarzyszyła im grupa młodzieży z naszej diecezji wraz z ks. Wojciechem Zającem – Diecezjalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza. Młodzi uczestniczyli w programie ewangelizacyjnym pt. „Kostka znaczy więcej” oraz Eucharystii, której przewodniczył Biskup Mirosław Milewski.Po zakończonych modlitwach młodzież brala czynny udział w koncertach oraz w integracji.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy!