Zjazd Diecezjalny

      Możliwość komentowania Zjazd Diecezjalny została wyłączona

„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu , Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.” – Słowa te można było usłyszeć w kościele parafialnym w Potoku Wielkim. Wypowiedziało je dziewiętnastu nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Wigilia uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, zgromadziła w Potoku Wielkim młodzież z całej diecezji przynależącą do KSM-u. To właśnie tam odbyło się Przyrzeczenie nowych członków. Dla wszystkich KSM-owiczów jest to przypieczętowanie swojej działalności w Stowarzyszeniu. Każdy z dziewiętnastu członków przeszedł określoną formację, która ma ścisłe wymogi: co najmniej półroczny staż w KSM-ie, ukończone 15 lat, odbycie szkolenia „0”oraz odbycie rekolekcji przed Przyrzeczeniem.
Były to osoby pochodzące z oddziałów: Brzeziny, Chmielów, Ćmielów, Godziszów, Kunów, Modliborzyce, Nowa Dęba (MBKP), Ostrowiec Świętokrzyski (Św. Jadwiga), Potok Wielki i Zaklików.

Obchody rozpoczeły się Mszą Świętą, której przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po wygłoszonej homilii, młodzież złożyła przed Bogiem swoją gotowość do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Również został poświęcony przedwojenny Sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który jest własnością oddziału z KSM Potok Wielki. Na koniec Eucharystii zostały wręczone nominacje dla nowych instruktorów diecezjalnych, pochodzących z parafii Krzątka oraz Nowa Dęba (MBKP).

Po uroczystej Mszy, wszyscy udali się do szkoły – na część oficjalną, podczas której zostały poruszone bieżące kwestie, a także odbyły się wybory uzupełniające do władz Zarządu KSM Diecezji Sandomierskiej. W miejsce ustępującego z funkcji członka zarządu-Dawida Stąpór, został wybrany przez Zjazd Diecezjalny – Przemysław Nosal z parafii Brzeziny. Podczas części oficjalnej przemówił do wszystkich zebranych J.E Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, który przekazał młodym tort z wizerunkiem własnego herbu. Biskup pobłogosławił wszystkim zebranym na dalsze obrady. Następnie Zarząd Diecezjalny wręczył nominacje dla zastępowych, natomiast składający Przyrzeczenie otrzymali swoje odznaki, legitymacje i dyplomy. Są to elementy jedności, które może posiadać jedynie pełnoprawny członek Stowarzyszenia.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek, przygotowany przez tamtejszy oddział. Kolejnym punktem była wspólna integracja.

Wspólna modlitwa, rozmowa, zabawa jest przez młodych należących do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przyjmowana wielkim entuzjazmem. Każdy obecny nie żałował, że pojawił się na Uroczystości i napełniony nową energią i gotowością, wrócił do swoich oddziałów.

Karolina Grzesik
Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej