Godziszów

Oddział KSM Godziszów został reaktywowany 01.10.2016r. z inicjatywy ks. Wojciecha Zająca, który
jest obecnie ks. asystentem oddziału.
Od początku bieżącego roku formacyjnego działają dwa zastępy w oddziale. ,,Młodszy” KSM spotyka się
w czwartki o godz. 17, a ,,starszy” w piątki o godz. 17. Łącznie do oddziału należy 52 osoby.
Odkąd zaczęliśmy swoją działalność organizowaliśmy różne akcje w parafii, które wyszły z naszej
inicjatywy, jak na przykład sprzątanie zapomnianych grobów czy sprzedaż ozdób wielkanocnych.
Chętnie braliśmy udział w wydarzeniach organizowanych przez Zarząd KSM tj.: Spotkanie opłatkowe
czy Bal Karnawałowy. Włączyliśmy się również w ogólnokrajową inicjatywę Szlachetnej Paczki
przygotowując pomoc dla potrzebującej rodziny. Naszą największą inicjatywą podjętą w tym roku było
zorganizowanie Diecezjalnego Ogniska KSM w naszej parafii.

Katolickie Stowarzyszenie Prezentacja

Kierownictwo Oddziału

Ks. Asystent
Ks. Wojciech Zając

Prezes
Przemysław Kotuła
p30032000@interia.pl
505-024-562

Z-ca prezesa
Aleksandra Łukomska

Skarbnik
Krystian Kotuła

Sekretarz
Klaudia Jędzura

Z-ca sekretarza
Emilia Oleszko