Kunów

                       Kierownictwo oddziału

         Ks. Asystent                                                                    Skarbnik
Ks. Damian Zieliński                                                        Martyna Świercz

          Prezes                                                                          Sekretarz
Dawid Konieczny                                                                Kinga Wolska

     Z-ca prezesa                                                                Z-ca sekretarza
Martyna Świercz                                                                Julia Raban