Gościeradów

Kierownictwo Oddziału

Ks. Asystent
Ks. Andrzej Łach

Prezes
Małgorzata Leśniak
gosia.lesniak@poczta.onet.pl
697-124-203

Z-ca prezesa
Justyna Kawa

Skarbnik
Magdalena Blacha

Sekretarz
Dobrosława Stola

Z-ca sekretarza
Aleksandra Leśniak