Zaklików

Do naszego oddziału należy 45 osób, ale ta liczba ciągle się zmienia. Naszym księdzem asystentem jest ks. Tomasz Lenart. Spotkania, które poprzedza Msza Święta odbywają się we wtorki. Mają one charakter formacyjny i integracyjny.

By móc rozwinąć się, uczestniczymy w rekolekcjach, szkoleniach oraz obozach organizowanych przez Zarząd Diecezjalny.

Również czynnie angażujemy się w życie parafii. Nasz oddział pomaga przy przygotowywaniu Szopki Bożonarodzeniowej oraz Grobu Pańskiego, przy którym każdego roku prowadzimy adorację.  Naszą coroczną tradycją jest akcja „Świąteczna Paczka dla Dziecka”.  Organizujemy też rozpoczęcie wakacji dla grup parafialnych.

Staramy się tworzyć wspólnotę gotową całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie!

Kierownictwo Oddziału

Ks. Asystent
Ks. Tomasz Lenart

Prezes
Aleksandra Pokwapisz
aleksandra.pokwapisz@gmail.com
697-124-203

Z-ca prezesa
Kinga Spyra

Skarbnik
Gabriela Janik

Sekretarz
Jowita Łukasik

Z-ca sekretarza
Aleksandra Kołodziej