Modliborzyce

 

W parafii pw. Św. Stanisława B. i M. w Modliborzycach oddział KSM-u zrzesza 30 osób. Jest to młodzież
uczęszczająca do gimnazjum i szkół średnich. Młodzież jest otwarta na wszelkie działania i pomoc drugiemu
człowiekowi. Bardzo chętnie angażuje się we wszystkie inicjatywy, min.: zbiórka paczek na święta, sprzątanie i
porządkowanie opuszczonych grobów, sprzedaż pakietów "kadzidełek" itp. Z zaangażowaniem uczestniczy w
wolontariacie i różnych przedsięwzięciach na rzecz parafii. Spotkania odbywają się w każdy piątek po mszy
świętej w salce przy plebani. Ponadto, oddział posiada sekcję sportową, która spotyka się we wtorki, aby
doskonalić swoje umiejętności i promować aktywny styl życia

Kierownictwo Oddziału

Ks. Asystent
Ks. Andrzej Nowakowski

Prezes
Łucja Wieleba

Z-ca prezesa
Bartłomiej Tchórz

Skarbnik
Natalia Ptasznik

Sekretarz
Aleksandra Wielgus

Z-ca sekretarza
Patrycja Krzysztoń