Lipa

 

KSM Lipa został założony w 2002 r I działa do dziś.
Na przestrzeni lat kierownictwa i członkowie się zmieniali, lecz dzięki ich pracy i poświęceniu do naszego oddziału należy obecnie około 20 osób.

Spotkania odbywają się w każdy piątek. Rozpoczynamy je uczestnictwem we Mszy Świętej o godzinie 17:00, a następnie udajemy się do salki katechetycznej, w której odbywają się spotkania formacyjne jak i integracyjne. Organizujmy różne akcje tj. Świąteczna Paczka dla Dziecka. Uczestniczymy również w imprezach i spotkaniach inicjowanych przez Zarząd diecezjalny. Mamy nadzieję, że nasza działalność zawowocuje wstąpieniem w szeregi KSM-u ludzi, którzy będą świadomi swojej roli niesienia wiary w świat.

Kierownictwo Oddziału

Ks. Asystent
Ks. Artur Maciąg

Prezes
Magdalena Ozga
magdalena.o@onet.com.pl
669-660-464

Z-ca prezesa
Klaudia Zarębska

Skarbnik
Justyna Ozga

Sekretarz
Agata Dudek

Z-ca sekretarza
Wiktoria Żołopa