Zjazd Diecezjalny KSM DS

      Możliwość komentowania Zjazd Diecezjalny KSM DS została wyłączona
W A Ż N E
Już niebawem widzimy się na Zjeździe Diecezjalnym podczas którego wybierzemy nowe władze naszego stowarzyszenia!
Z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić wszystkie oddziały do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu!
W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy, aby z każdego oddziału były obecne max. 3 osoby (Ks. Asystent, Prezes oraz osoba wydelegowana przez prezesa.) Jest to niezbędne do przeprowadzenia wyborów.
KOMUNIKAT
W sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci do diecezjalnych władz Stowarzyszenia.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Sandomierskiej i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, które będą miały miejsce podczas Zjazdu Diecezjalnego KSM DS – 12 września 2020 r. w Sandomierzu, w celu poważnego potraktowania wyborów i wyeliminowania przypadkowości kandydatur, poniżej przedstawiamy wymagania, jakie winni spełniać kandydaci:
1) Wszystkie wymogi, o których stanowi Statut i Regulaminy KSM
2) Życiorys:
➢ Dane personalne,
➢ Staż w KSM,
➢ Zaangażowanie na szczeblu parafii, diecezji i kraju,
➢ Doświadczenie i osiągnięcia
➢ Pełnione funkcje,
➢ Umiejętności,
3) Opinia księdza asystenta o kandydacie,
4) Zaznaczenie, w której turze się kandyduje
(I tura – prezes, zastępca prezesa i członek delegat,
II tura – sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik, członek zarządu,
III tura – Diecezjalna Komisja Rewizyjna).
Powyższe dane kandydat powinien przesłać na adres e-mail: ksm.sandomierz@gmail.com do 6 września 2020 r.
Zaś chęć wzięcia udziału w Zjeździe Diecezjalnym prosimy zgłaszać do Damiana Warchoła (telefon: 536-800-455, e-mail: damianwarchol@o2.pl)
Z KSM-owskim pozdrowieniem
Zarząd Diecezjalny KSM DS