Diecezjalna Rada Kierownictw 2019

      Możliwość komentowania Diecezjalna Rada Kierownictw 2019 została wyłączona

Drogie druhny i druhowie!

Wakacje mijają, zbliża się wrzesień, a co za tym idzie przed nami kolejny rok formacyjny! Czas pełen wyzwań, obowiązków i planów do realizacji.

Już 14 września (sobota) o godz. 10.00 spotkamy się w Instytucie Teologicznym
w Sandomierzu, gdzie odbędzie się kolejna Diecezjalna Rada Kierownictw KSM DS.
Zgłoszenia z liczbą uczestników z danego oddziału prosimy kierować do Damiana Warchoła na numer: 536-800-455, bądź adres e-mail: damianwarchol@o2.pl do 8 września.

Obecność delegacji z każdego oddziału obowiązkowa!

Przypominamy także o zaległościach w dokumentacji oraz składkach członkowskich. Będzie można uregulować je na naszym spotkaniu.

Informujemy również, że z dniem 06.08.2019r. Zastępca Prezesa – Przemysław Kotuła, Zastępca Sekretarza – Magdalena Blacha i Członek Delegat – Gabriela Janik złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarządzie Diecezjalnym KSM DS.

Swoją rezygnację złożyli również członkowie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej: Barbara Zbyrad i Michał Pyć.

W związku z zaistniałą sytuacją, podczas Diecezjalnej Rady Kierownictw zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.

Przypominamy, że w wyborach zgodnie ze statutem KSM uczestniczą prezesi i delegaci, wyznaczeni przez prezesa z każdego oddziału.

W trakcie wyborów uzupełniających zostaną wybrane 3 osoby, które zasilą szeregi Zarządu Diecezjalnego oraz 2 osoby do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

W celu poważnego potraktowania wyborów i wyeliminowania przypadkowości kandydatur, poniżej przedstawiamy wymagania, jakie winni spełniać kandydaci:
1) wszystkie wymogi, o których stanowi Statut i Regulaminy KSM:
➢ należy być członkiem KSM – czyli mieć złożone Przyrzeczenie,
➢ kandydaci na funkcję prezesa, zastępcy prezesa i skarbnika dodatkowo powinni mieć ukończone 18 lat;
2) życiorys wraz ze zdjęciem w formie opisu zawierający:
➢ dane personalne,
➢ staż w KSM,
➢ zaangażowanie na szczeblu parafii, diecezji i kraju,
➢ doświadczenie i osiągnięcia
➢ pełnione funkcje,
➢ umiejętności,
3) opinia księdza asystenta o kandydacie,
4) zaznaczenie, w której turze się kandyduje:
I tura – Zarząd Diecezjalny
II tura – Diecezjalna Komisja Rewizyjna.
Powyższe dane kandydat powinien przesłać na adres e-mail: ksm.sandomierz@gmail.com
do 31 sierpnia 2019 r.

Na ten moment swoją gotowość do pracy w Zarządzie wyrazili ustępujący członkowie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej tj. Barbara Zbyrad i Michał Pyć, zaś do pracy w komisji swoją chęć wyraziła Magdalena Blacha.

Z KSM-owskim pozdrowieniem,
Zarząd Diecezjalny KSM DS

Do zobaczenia! Gotów!