(PO)WOŁANIE NA SPOTKANIE w Ostrowcu Świętokrzyskim

      Możliwość komentowania (PO)WOŁANIE NA SPOTKANIE w Ostrowcu Świętokrzyskim została wyłączona

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie.” – słowa te towarzyszyły uczestnikom kolejnego (Po)wołania na spotkanie, które odbyło się w parafii pw. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Św.

Adoracje poprowadził ks. Wojciech Pelczar – Asystent Parafialny tamtejszego oddziału.
Eucharystii przewodniczył zaś Ks. Bartłomiej Wilk – Z-ca Asystenta Diecezjalnego. W swoim kazaniu skierowanym do młodych zwrócił szczególną uwagę na zaufanie, które każdego dnia powinniśmy pogłębiać w relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

Po zakończonych modlitwach młodzież udała się na ognisko, gdzie poświęciła czas na integracje i wspólne rozmowy.
Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego!

Oddziałowi KSM z Ostrowca Św. na czele z ks.Wojciechem serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie!

Natalia Łukawska
Sekretarz Zarządu KSM DS